„Szumi dokoła las…”

Dnia 13 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia „Doliny Gubra” z nadleśniczym z Bartoszyc i leśniczym z Sępopola. Spotkanie miało na celu omówienie współpracy w zakresie projektu „Pomnik” jak również pomysłu wytyczenia i zorganizowania ścieżek rowerowych i spływu kajakowego Sajna-Guber-Łyna. Dla niewtajemniczonych projekt „Pomnik” dotyczy otoczenia opieką kamieni-pomników przy ruinach pałacu w Prośnie.

Pierwszą wspólną akcję mamy już za sobą, a mianowicie podniesienie pomnika leśniczego A.Hornigk`a z 1906 roku.  Był to leśniczy, który przez 40 lat opiekował się posiadłością Eulenburgów w Prośnie. Od dłuższego czasu kamień leżał przewrócony, teraz można go znowu oglądać.

Ścieżki turystyczne oraz objęcie opieką lokalnych zabytków i pomników przyrody to istotne sprawy dla naszego stowarzyszenia, ponieważ przyczyniają się do rozwoju turystyki i poprawy wizerunku regionu a co za tym idzie do realizacji naszych celów statutowych.

Ocalić od zapomnienia…

W parku przy ruinach pałacu w Prośnie znajdują się dwa kamienie-pomniki. Jeden z 1920 roku postawiony ku pamięci poległych na wszystkich frontach I wojny światowej mieszkańców hrabstwa, czyli dóbr należących do Prosny. Drugi z 1906 roku – dla leśniczego, w podzięce za 40-o letnią opiekę nad posiadłością. Oba pomniki są przewrócone i zdewastowane, widać na nich ślady po kulach, obok spore doły, zostawione zapewne przez poszukiwaczy „skarbów”. Zapomniane i zniszczone, przetrwały jednak do dziś i teraz chcemy na nowo poznać ich historię.

Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Regionu „Dolina Gubra” zgodnie z § 15 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje na dzień 15 kwietnia 2012 roku na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Studzieńcu.

Porządek obrad Zebrania ustalony zostanie do końca przyszłego tygodnia.

Formalności – damy radę :)

14 lutego 2012 r. Komitet Założycielski  złożył dokumenty rejestracyjne w Sądzie.

8 marca otrzymaliśmy zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego i można było dalej załatwiać niezbędne formalności związane z rozpoczęciem działalności Stowarzyszenia.

13 marca 2012r. Główny Urząd Statystyczny nadał nam REGON

14 marca 2012r. otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego  NIP

16 marca 2012r. Komitet wybrał i założył konto Stowarzyszenia w banku BGŻ.

O nas

Celem Stowarzyszenia są przede wszystkim szeroko pojęte działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionu. Stowarzyszenie będzie między innymi: prowadzić działania informacyjne oraz organizować różnego typu szkolenia i kursy, dbać o rozwój turystyki i zachowanie walorów istniejącego środowiska naturalnego, promować Dolinę Gubra jako region dostępny i przyjazny mieszkańcom i turystom. Pielęgnować tradycje i historię regionu. Ważnym celem jest w dalszym ciągu integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne wydarzenia rekreacyjno-sportowe oraz powstanie i działalność świetlic wiejskich.

Dolina Gubra to nasz dom – chcemy tu godnie żyć, rozwijać się, kształcić dzieci, spędzać miło czas ze sobą i naszymi gośćmi.