Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Regionu „Dolina Gubra” zgodnie z § 15 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje na dzień 15 kwietnia 2012 roku na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Studzieńcu.

Porządek obrad Zebrania ustalony zostanie do końca przyszłego tygodnia.

Formalności – damy radę :)

14 lutego 2012 r. Komitet Założycielski  złożył dokumenty rejestracyjne w Sądzie.

8 marca otrzymaliśmy zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego i można było dalej załatwiać niezbędne formalności związane z rozpoczęciem działalności Stowarzyszenia.

13 marca 2012r. Główny Urząd Statystyczny nadał nam REGON

14 marca 2012r. otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego  NIP

16 marca 2012r. Komitet wybrał i założył konto Stowarzyszenia w banku BGŻ.

O nas

Celem Stowarzyszenia są przede wszystkim szeroko pojęte działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionu. Stowarzyszenie będzie między innymi: prowadzić działania informacyjne oraz organizować różnego typu szkolenia i kursy, dbać o rozwój turystyki i zachowanie walorów istniejącego środowiska naturalnego, promować Dolinę Gubra jako region dostępny i przyjazny mieszkańcom i turystom. Pielęgnować tradycje i historię regionu. Ważnym celem jest w dalszym ciągu integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne wydarzenia rekreacyjno-sportowe oraz powstanie i działalność świetlic wiejskich.

Dolina Gubra to nasz dom – chcemy tu godnie żyć, rozwijać się, kształcić dzieci, spędzać miło czas ze sobą i naszymi gośćmi.