Menu

Projekty

2018

„Kajakiem i rowerem przez Dolinę Gubra” (VII).

Zadanie współfinansowane z budżetu Gminy Korsze.

„Skauci z Doliny Gubra”.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!”.

2017

„Warsztaty artystyczne z zakresu rzeźby ludowej w Dolinie Gubra”.

Zadanie współfinansowane z budżetu Gminy Korsze.

„Kajakiem i rowerem przez Dolinę Gubra” (VI).

Zadanie współfinansowane z budżetu Gminy Korsze.

2016

Rozwój aktywnej turystyki kajakowej w dorzeczu Łyny –
– Historyczny szlak kajakowy „W krainie Trzech Rzek”.

Zadanie sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

„Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej z okazji 690-lecia miejscowości Sątoczno.”

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

„Jubileusz 690-lecia Sątoczna”

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Powiatu Kętrzyńskiego.

„Uroczyste obchody 690-lecia Sątoczna”.

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu Gminy Korsze.

„Plener rzeźbiarski – Sątoczno 2016”.

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu Gminy Korsze.

„Historyczny Spływ doliną Gubra” (V).

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu Gminy Korsze.

2015

Polski Walidator Dostępności „PWD online”

Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

„IV Majowy spływ doliną Gubra”.

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu Gminy Korsze.

Galeria fotografii „Historia kościoła w Sątocznie”.

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu Gminy Korsze.

2014

„Chodź, pomaluj mój świat – rodzinne foto-malowanie”.

Sfinansowano ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu „Wolontariat Rodzinny” realizowanego we współpracy z Fundacją PZU.

„Opowieść o wierzbie” – czyli warsztaty wikliniarskie w Kałwągach.

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu Gminy Korsze.

„Obóz żeglarski w Rynie”.

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu Gminy Korsze.

„III Majowy spływ doliną Gubra”.

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu Gminy Korsze.

2013

„II Majowy spływ Doliną Gubra”.

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu Gminy Korsze.

„Muzyczna kuźnia talentów”.

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu Gminy Korsze.

Organizacja pleneru malarskiego „SZAŁ DLA PLASTYKÓW”.

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu Gminy Korsze.

2012

„Rodzinne wycieczki w odkrywaniu tajemnic Doliny Gubra”.

Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach PROW 2007-2013.

„Skauci z Doliny Gubra w poszukiwaniu dziedzictwa historyczno-przyrodniczego regionu”.

Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach PROW 2007-2013.